حذف مهلت شروع عملیات ساختمانی در پروانه های ساختمانی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری