ویروس جهش یافته کرونا با سرعت انتقال بسیار زیاد

ویروس جهش یافته کرونا، ۷۰ درصد بیشتر از نمونه قبلی قدرت سرایت دارد که می‌طلبد مردم دستورالعمل‌های بهداشتی را بیشتر رعایت کنند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir