آلفابت در حال توسعه گجتی محرمانه برای ایجاد شنوایی فوق انسانی است

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir