آرد‌های یارانه‌ای که سر از آزادپزی‌ها در می‌آورد

در پی شکایت‌های مردمی از افزایش غیرقانونی قیمت نان در برخی نانوایی‌ها به اتفاق گشت مشترک تعزیرات حکومتی در چندین نانوایی در غرب تهران حضور یافتیم.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir