حرکت متروی تهران بر روی ریل ملی/پایتخت 250 کیلومتر شبکه مترو دارد

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران با اشاره به حرکت متروی پایتخت برروی ریل ملی گفت: متروی تهران بیش از 250 کیلومتر شبکه و 132 ایستگاه فعال دارد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir