اتصال 290 روستا به شبکه ملی اطلاعات/احداث 200 کیلومتر فیبر نوری

کردآنلاین
در حال انتقال به منبع خبر