یک جلد قرآن متعلق به قرن چهارم هجری به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اهدا شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری