راه های فرعی شهرستان آوج مسدود می شوند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری