سیلاب 56 هزار میلیارد ریال به اهواز خسارت وارد کرد

خوزستان آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر