مشارکت دو میلیاردی مردم فارس در خرید قطعات پازل همدلی

مدیرکل بهزیستی فارس از مشارکت بیش از دو میلیارد ریالی مردم فارس در خرید قطعات پازل همدلی خبر داد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir