بازار گردی کرونایی

اگر بازارگردی ها و رفت و آمد های غیر ضروری ادامه داشته باشد طی هفته های آینده شاهد افزایش مراجعات بیمارستان ها و اعمال محدودیت های بیشتری خواهیم بود.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir