قرارداد آتی یک وضعیت برد برد هم برای کشاورز و هم برای صادرکننده و سرمایه گذار است

با اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری