تصویب قانون برای تبدیل وضعیت ایثارگران از کارهای بزرگ مجلس یازدهم بود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری