چه کسانی از پرداختِ عوارض خروج معاف اند؟

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری