امضا تفاهم نامه توسعه گردشگری دریایی

تفاهم نامه توسعه گردشگری دریایی به امضای وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزیر راه و شهرسازی رسید.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir