پیگیری های سازمان نظام پرستاری پیرامون افزایش ۵۰ درصدی احکام پرسنل و تغییر وضعیت همکاران شرکتی و قراردادی /نیاز شدید بیمارستان ها به نیروهای گروه پرستاری /لزوم فراهم شدن تجهیزات کافی برای پرسنل

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری