ورود یک تبعه چینی به اقامتگاه رئیس جمهور آمریکا

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر