ترامپ را شایسته مبادله پیام نمی دانم/ با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد

آوای نشاط
در حال انتقال به منبع خبر