چرا دستمزد کارگران در ایران پایین است؟

هزینه‌های خانوارهای ایرانی طی سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته، اما دستمزد و حقوق دریافتی کمتر ازاین هزینه هاست

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir