جمهوری آذربایجان و روسیه مسایل منطقه ای را بررسی کردند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری