تامین اعتبار تکمیل بند خاکی ارمیان میامی

اعتبار ۵۰۰ میلیون تومانی تکمیل ساخت بند خاکی در منطقه ارمیان میامی تامین شد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir