هزار هکتار از شبکه های سد تنگه حمام تا یکسال آینده وارد مدار می شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری