ممکن است از طریق کرونا به دنبال ایجاد نظمی جدید در جهان باشند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری