تحریم ها نمی توانند ملت و دولت ایران را تسلیم کنند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری