لغو تحریم ها نیاز به مذاکره ندارد/ نشست وین را ترک کنید

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir