کابوس کرونای انگلیسی در آمریکا

اوج گرفتن مجدد کرونا در آمریکا از نوع کرونای انگلیسی موجب نگرانی در جامعه این کشور شده است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir