ترافیک نیمه سنگین در محدوده های انجام تست کرونا

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری