چاپ جلد اول ویژه نامه کنگره ملی شهدا - بزودی

جلد اول ویژه نامه دومین کنگره ملی چهار هزار شهید استان یزد با عنوان "حسن یوسف" چاپ می‌شود.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir