گفت وگوی تلفنی وزیر خارجه عراق با عادل الجبیر

الف
در حال انتقال به منبع خبر