اظهارات آمریکایی ها برای کمک به ملت ایران دروغ و فریب است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری