پایش ۱۱۸۰۰ واحد صنعتی استان در سال ۹۷/پاکدشت دارای بیشترین صنایع آلاینده هوای تهران

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر