بحران کرونا در سوییس خلبانان را از کابین هواپیما به قطار کشاند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری