متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در کمیسیون تلفیق تصویب شد

حمیدرضا حاجی بابایی از تصویب پیشنهاد امروز، خود در کمیسیون تلفیق مبنی بر حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران خبر داد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir