ولسوالی بلچراغ فاریاب پس از یک سال به دست نیروهای دولتی افتاد

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر