در گروه انبوه سازی فقط "ثعمرا"، "ثنوسا" و "ثشاهد" سبز هستند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری