روحانی در سازمان ملل بلندگوی خواسته های به حق ملّت ایران و مظلومان عالم باشد

فارس نیوز
در حال انتقال به منبع خبر