کشته شدن حداقل 11 نفر در جریان اعتراضات ضدنژادپرستی در آمریکا

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری