مهارت آموزی برای تضمین فرصت شغلی

اتکا به توانمندي هاي بومي و بهره گيري از استعدادها، راهکاري موثر براي اشتغالزايي است. البته همه اين موارد، با مهارت آموزي به ثمر خواهد رسيد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir