دولت ترامپ به دنبال یافتن جایگزین نفت ایران برای متحدانش است

خبرگزاری تسنیم
در حال انتقال به منبع خبر