با حضور بیش از 15 هزار نفر: بزرگ ترین اجتماع عزاداری کارگری در ایران خودرو برگزار شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری