افزایش قیمت خرید تضمینی کلزا و سویا

قیمت خرید تضمینی کلزا و سویا مشخص شد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir