چگونگی از بین رفتن آب در مریخ

سیاره مریخ میلیون‌ها سال قبل دارای آب و اتمسفر بود، اما به تدریج آب خود را از دست داد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir