قتل های خاموش با استفاده از خودنویس های ترور

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری