ویدیو| پر شدن بیش از ۵۰ درصد ورزشگاه در فاصله ۵ ساعت به آغاز دیدار پارس جنوبی و پرسپولیس

خبر ورزشی
در حال انتقال به منبع خبر