"افغانستان" و کسب مقام نخست ناامنی در جهان

میزان
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری