حیوانات در سرمای قزاقستان ایستاده یخ زدند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری