مومنی به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری منصوب شد

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir