میزان صادرات ایران به افغانستان بیش از 3 میلیارد دلار است

با اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر