بازار پلدختر ۴۷روز پس از سیل همچنان تعطیل؛ قلب تپنده شهر ویرانه است+ تصاویر

منجیل خبر
در حال انتقال به منبع خبر