اعضای باند سرقت قطعات داخل خودرو در گناوه دستگیر شدند

استان نیوز
در حال انتقال به منبع خبر